Двутавр 60Ш1 в Шымкенте

Подбор по параметрам
Двутавр балка 60Ш1 L 12 м, С355, цена за тонну 94834 Р
Двутавр балка 60Ш1 L 12 м, С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 84644 Р
Двутавр балка 60Ш1 L 12 м, С255, цена за тонну 103731 Р
Двутавр балка 60Ш1 L 12 м, цена за тонну 104741 Р
Двутавр балка 60Ш1 L 12 м, С255, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 101668 Р
Двутавр балка 60Ш1 L 12 м, С345, цена за тонну 114753 Р
Двутавр балка 60Ш1 Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 98773 Р
Двутавр балка 60Ш1 С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 97030 Р
Двутавр балка 60Ш1 С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 106489 Р
Двутавр балка 60Ш1 09Г2С, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 104663 Р
Двутавр балка 60Ш1 L 12 м, 09Г2С, цена за тонну 96174 Р
Двутавр балка 60Ш1 L 12 м, Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 103740 Р
Двутавр балка 60Ш1 L 12 м, 09Г2С, СТО АСЧМ 20-93, цена за тонну 104000 Р
Двутавр балка 60Ш1 L 12 м, С345, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 102420 Р
Двутавр балка 60Ш1 L 12 м, С355, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 105095 Р
Двутавр балка 60Ш1 L 12 м, С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 113850 Р
Двутавр балка 60Ш1 L 12 м, Ст3, цена за тонну 97575 Р
Двутавр балка 60Ш1 L 12 м, Ст3, ГОСТ 19425-74, цена за тонну 77200 Р
Двутавр балка 60Ш1 L 12 м, Ст3, СТО АСЧМ 20-93, цена за тонну 99500 Р
Двутавр балка 60Ш1 L 12 м, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 98700 Р