Двутавр 55Б2 в Шымкенте

Подбор по параметрам
Двутавр балка 55Б2 L 12 м, С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 69385 Р
Двутавр балка 55Б2 L 12 м, цена за тонну 87009 Р
Двутавр балка 55Б2 L 12 м, Ст3, цена за тонну 90493 Р
Двутавр балка 55Б2 L 12 м, С255, цена за тонну 88680 Р
Двутавр балка 55Б2 L 12 м, С355, цена за тонну 94707 Р
Двутавр балка 55Б2 Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 84980 Р
Двутавр балка 55Б2 С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 86587 Р
Двутавр балка 55Б2 С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 91288 Р
Двутавр балка 55Б2 09Г2С, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 90838 Р
Двутавр балка 55Б2 цена за тонну 95169 Р
Двутавр балка 55Б2 L 12 м, С345, цена за тонну 85178 Р
Двутавр балка 55Б2 L 12 м, С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 94600 Р
Двутавр балка 55Б2 L 12 м, С255, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 89897 Р
Двутавр балка 55Б2 L 12 м, Ст3, СТО АСЧМ 20-93, цена за тонну 96167 Р
Двутавр балка 55Б2 L 12 м, 09Г2С, цена за тонну 95590 Р
Двутавр балка 55Б2 L 12 м, С345, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 94053 Р
Двутавр балка 55Б2 L 12 м, С355, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 95488 Р
Двутавр балка 55Б2 L 12 м, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 92990 Р
Двутавр балка 55Б2 L 12 м, С345, ГОСТ 26020-83, цена за тонну 98600 Р
Двутавр балка 55Б2 L 12 м, С345, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 99000 Р