Двутавр 40Ш1 в Шымкенте

Подбор по параметрам
Двутавр балка 40Ш1 L 12 м, С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 71773 Р
Двутавр балка 40Ш1 L 12 м, С255, цена за тонну 89410 Р
Двутавр балка 40Ш1 L 12 м, С355, цена за тонну 81543 Р
Двутавр балка 40Ш1 L 12 м, Ст3, цена за тонну 93599 Р
Двутавр балка 40Ш1 L 12 м, цена за тонну 87557 Р
Двутавр балка 40Ш1 L 12 м, 09Г2С, цена за тонну 97470 Р
Двутавр балка 40Ш1 С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 91716 Р
Двутавр балка 40Ш1 Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 78526 Р
Двутавр балка 40Ш1 С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 93635 Р
Двутавр балка 40Ш1 цена за тонну 84115 Р
Двутавр балка 40Ш1 L 2 м, С255, цена за тонну 77698 Р
Двутавр балка 40Ш1 L 6 м, Ст3, СТО АСЧМ 20-93, цена за метр 11189 Р
Двутавр балка 40Ш1 L 9 м, цена за тонну 89500 Р
Двутавр балка 40Ш1 L 10 м, 09Г2С, цена за тонну 86649 Р
Двутавр балка 40Ш1 L 12 м, Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 86599 Р
Двутавр балка 40Ш1 L 12 м, С355, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 91767 Р
Двутавр балка 40Ш1 L 12 м, С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 95563 Р
Двутавр балка 40Ш1 L 12 м, С255, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 89841 Р
Двутавр балка 40Ш1 L 12 м, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 89839 Р
Двутавр балка 40Ш1 L 12 м, Ст3, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 82420 Р