Двутавр 40К1 в Шымкенте

Подбор по параметрам
Двутавр балка 40К1 L 12 м, С345, цена за тонну 102534 Р
Двутавр балка 40К1 L 12 м, С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 94417 Р
Двутавр балка 40К1 L 12 м, С355, цена за тонну 103461 Р
Двутавр балка 40К1 L 12 м, Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 94742 Р
Двутавр балка 40К1 L 12 м, С255, цена за тонну 110505 Р
Двутавр балка 40К1 L 12 м, цена за тонну 106909 Р
Двутавр балка 40К1 С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 104370 Р
Двутавр балка 40К1 С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 111995 Р
Двутавр балка 40К1 Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 105413 Р
Двутавр балка 40К1 цена за тонну 107644 Р
Двутавр балка 40К1 L 10 м, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 101332 Р
Двутавр балка 40К1 L 12 м, С355, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 109493 Р
Двутавр балка 40К1 L 12 м, С255, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 106813 Р
Двутавр балка 40К1 L 12 м, С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 120020 Р
Двутавр балка 40К1 L 12 м, Ст3, цена за тонну 94767 Р
Двутавр балка 40К1 L 12 м, Ст3, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 105527 Р
Двутавр балка 40К1 L 12 м, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 97470 Р
Двутавр балка 40К1 L 12 м, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 106475 Р
Двутавр балка 40К1 L 12 м, 09Г2С, СТО АСЧМ 20-93, цена за тонну 107500 Р
Двутавр балка 40К1 L 12 м, С345, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 108566 Р