Двутавр 40К в Шымкенте

Подбор по параметрам
Двутавр балка 40К1 L 12 м, С345, цена за тонну 102534 Р
Двутавр балка 40К1 L 12 м, С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 94417 Р
Двутавр балка 40К1 L 12 м, С355, цена за тонну 103461 Р
Двутавр балка 40К1 L 12 м, Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 94742 Р
Двутавр балка 40К1 С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 104370 Р
Двутавр балка 40К2 L 12 м, С355, цена за тонну 104409 Р
Двутавр балка 40К2 L 12 м, С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 92586 Р
Двутавр балка 40К2 С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 114184 Р
Двутавр балка 40К2 С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 105420 Р
Двутавр балка 40К3 L 12 м, С355, цена за тонну 93846 Р
Двутавр балка 40К L 12 м, 09Г2С, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 84000 Р
Двутавр балка 40К Ст3, цена за тонну 81000 Р
Двутавр балка 40К 09Г2С, цена за тонну 84000 Р
Двутавр балка 40К цена за тонну 82500 Р
Двутавр балка 40К 09Г2С, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 84000 Р
Двутавр балка 40К Ст3, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 81000 Р
Двутавр балка 40К1 L 10 м, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 101332 Р
Двутавр балка 40К1 L 12 м, С255, цена за тонну 110505 Р
Двутавр балка 40К1 L 12 м, цена за тонну 106909 Р
Двутавр балка 40К1 L 12 м, С355, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 109493 Р