Двутавр 35К2 в Шымкенте

Подбор по параметрам
Двутавр балка 35К2 L 12 м, С355, цена за тонну 86456 Р
Двутавр балка 35К2 L 12 м, С255, цена за тонну 97157 Р
Двутавр балка 35К2 L 12 м, Ст3, цена за тонну 97965 Р
Двутавр балка 35К2 L 12 м, цена за тонну 94520 Р
Двутавр балка 35К2 L 12 м, С355, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 95246 Р
Двутавр балка 35К2 С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 91288 Р
Двутавр балка 35К2 С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 96547 Р
Двутавр балка 35К2 09Г2С, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 94269 Р
Двутавр балка 35К2 Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 90853 Р
Двутавр балка 35К2 цена за тонну 89075 Р
Двутавр балка 35К2 L 7 м, цена за тонну 67000 Р
Двутавр балка 35К2 L 12 м, Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 93333 Р
Двутавр балка 35К2 L 12 м, 09Г2С, цена за тонну 84879 Р
Двутавр балка 35К2 L 12 м, С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 90542 Р
Двутавр балка 35К2 L 12 м, С345, цена за тонну 105512 Р
Двутавр балка 35К2 L 12 м, С255, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 96010 Р
Двутавр балка 35К2 L 12 м, С345, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 91550 Р
Двутавр балка 35К2 L 12 м, Ст3, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 103833 Р
Двутавр балка 35К2 L 12 м, 09Г2С, СТО АСЧМ 20-93, цена за тонну 103500 Р
Двутавр балка 35К2 L 12 м, С345, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 105380 Р