Двутавр 30К2 в Шымкенте

Подбор по параметрам
Двутавр балка 30К2 L 12 м, С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 71477 Р
Двутавр балка 30К2 L 12 м, С255, цена за тонну 90047 Р
Двутавр балка 30К2 L 12 м, С355, цена за тонну 96438 Р
Двутавр балка 30К2 L 12 м, 09Г2С, цена за тонну 98360 Р
Двутавр балка 30К2 L 12 м, С255, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 90231 Р
Двутавр балка 30К2 L 12 м, С355, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 92133 Р
Двутавр балка 30К2 С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 94475 Р
Двутавр балка 30К2 С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 97068 Р
Двутавр балка 30К2 Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 84225 Р
Двутавр балка 30К2 09Г2С, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 89827 Р
Двутавр балка 30К2 L 6 м, цена за метр 8000 Р
Двутавр балка 30К2 L 12 м, С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 96664 Р
Двутавр балка 30К2 L 12 м, Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 86039 Р
Двутавр балка 30К2 L 12 м, Ст3, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 84642 Р
Двутавр балка 30К2 L 12 м, Ст3, цена за тонну 86947 Р
Двутавр балка 30К2 L 12 м, С235, цена за тонну 92140 Р
Двутавр балка 30К2 L 12 м, С345, цена за тонну 99500 Р
Двутавр балка 30К2 L 12 м, С345, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 86073 Р
Двутавр балка 30К2 L 12 м, 09Г2С, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 96995 Р
Двутавр балка 30К2 L 12 м, С345, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 99990 Р