Двутавр 25К2 в Шымкенте

Подбор по параметрам
Двутавр балка 25К2 L 12 м, С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 73739 Р
Двутавр балка 25К2 L 12 м, С255, цена за тонну 89666 Р
Двутавр балка 25К2 L 12 м, цена за тонну 88442 Р
Двутавр балка 25К2 L 12 м, С355, цена за тонну 88210 Р
Двутавр балка 25К2 L 12 м, Ст3, цена за тонну 94165 Р
Двутавр балка 25К2 С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 88617 Р
Двутавр балка 25К2 С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 94006 Р
Двутавр балка 25К2 Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 85967 Р
Двутавр балка 25К2 цена за тонну 83493 Р
Двутавр балка 25К2 09Г2С, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 90200 Р
Двутавр балка 25К2 L 12 м, С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 97860 Р
Двутавр балка 25К2 L 12 м, Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 90647 Р
Двутавр балка 25К2 L 12 м, С255, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 90668 Р
Двутавр балка 25К2 L 12 м, Ст3, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 92280 Р
Двутавр балка 25К2 L 12 м, С355, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 89325 Р
Двутавр балка 25К2 L 12 м, 09Г2С, цена за тонну 94707 Р
Двутавр балка 25К2 L 12 м, 09Г2С, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 82620 Р
Двутавр балка 25К2 L 12 м, С345, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 86073 Р
Двутавр балка 25К2 L 12 м, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 95745 Р
Двутавр балка 25К2 L 12 м, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 96765 Р