Двутавр 25К1 в Шымкенте

Подбор по параметрам
Двутавр балка 25К1 L 12 м, С255, цена за тонну 102214 Р
Двутавр балка 25К1 L 12 м, С355, цена за тонну 82774 Р
Двутавр балка 25К1 L 12 м, С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 74657 Р
Двутавр балка 25К1 L 12 м, Ст3, цена за тонну 95607 Р
Двутавр балка 25К1 L 12 м, цена за тонну 88191 Р
Двутавр балка 25К1 L 12 м, Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 89492 Р
Двутавр балка 25К1 С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 88726 Р
Двутавр балка 25К1 С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 92953 Р
Двутавр балка 25К1 Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 85967 Р
Двутавр балка 25К1 цена за тонну 88272 Р
Двутавр балка 25К1 L 4 м, цена за тонну 69000 Р
Двутавр балка 25К1 L 6 м, 09Г2С, цена за тонну 60000 Р
Двутавр балка 25К1 L 6 м, Ст3, цена за тонну 68000 Р
Двутавр балка 25К1 L 11 м, Ст3, цена за тонну 60000 Р
Двутавр балка 25К1 L 12 м, С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 96990 Р
Двутавр балка 25К1 L 12 м, С255, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 90684 Р
Двутавр балка 25К1 L 12 м, С355, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 91601 Р
Двутавр балка 25К1 L 12 м, Ст3, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 92845 Р
Двутавр балка 25К1 L 12 м, 09Г2С, цена за тонну 92060 Р
Двутавр балка 25К1 L 12 м, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 90169 Р