Двутавр 12Б1 в Шымкенте

Подбор по параметрам
Двутавр балка 12Б1 L 12 м, Ст3, цена за тонну 124911 Р
Двутавр балка 12Б1 Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 123117 Р
Двутавр балка 12Б1 L 12 м, Ст3, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 131852 Р
Двутавр балка 12Б1 С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 132923 Р
Двутавр балка 12Б1 С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 124119 Р
Двутавр балка 12Б1 L 12 м, 09Г2С, цена за тонну 122169 Р
Двутавр балка 12Б1 L 12 м, Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 120410 Р
Двутавр балка 12Б1 L 12 м, С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 112885 Р
Двутавр балка 12Б1 L 12 м, Ст3, ГОСТ 26020-83, цена за тонну 127196 Р
Двутавр балка 12Б1 09Г2С, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 131975 Р
Двутавр балка 12Б1 09Г2С, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 85513 Р
Двутавр балка 12Б1 L 12 м, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 123160 Р
Двутавр балка 12Б1 L 12 м, С345, цена за тонну 109392 Р
Двутавр балка 12Б1 Ст3, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 126988 Р
Двутавр балка 12Б1 L 6 м, Ст3, цена за тонну 106616 Р
Двутавр балка 12Б1 ГОСТ 8239-89, цена за тонну 129000 Р
Двутавр балка 12Б1 L 12 м, С255, цена за тонну 123970 Р
Двутавр балка 12Б1 Ст3, ГОСТ 26020-83, цена за тонну 114808 Р
Двутавр балка 12Б1 L 6 м, Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 128150 Р
Двутавр балка 12Б1 L 12 м, 09Г2С, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 124887 Р